Aktuální dotační programy

Dotační program Panel je nízkoúročený úvěr, poskytovaný Státním fondem pro rozvoj bydlení a to fyzickým a právnickým osobám, které jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu v domě, na opravu a modernizace domů. Vztahuje se na všechny typy domů - panelové, zděné, secesní. Program panel se vztahuje na celé území České republiky a to bez vyjímky.
Integrovaný regionální operační program - IROP představuje finanční prostředky poskytované z ESI fondů, určené pro obyvatele bytových domů, majitele bytových domů a obyvatele měst a obcí. IROP je dotace přímá a vztahuje se na území České republiky mimo území hlavního města Prahy. Financovat lze z tohoto dotačního programu i rekonstrukce bytových domů.
Zelená úsporám je dotační program týkající se pouze území hlavního města Prahy. Jedná se o přímou dotaci, která je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření. Žadatelem o tuto podporu může být fyzická osoba podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků, bytová družstva, města i obce, na rekonstrukci či modernizaci bytového domu.
Cílem podprogramu je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.

Ukončené dotační programy

Cílem programu platného od 1.1.2012 bylo pomocí zvýhodněných záruk k úvěrům poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav bytových domů. POskytovatelem podpory byla Česko-moravská záruční a rozvojová banka, a.s. s účastí prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Program Panel se vztahoval na všechny typy bytových domů.
Program JESSICA byl zaměřen na znevýhodnení zóny měst s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM) a mohli jej využít všichni vlastníci bytových domů v územních oblastech 41 měst na území České republiky. Program JESSICA byl finančním nástrojem integrovaného operačního programu (IOP) a doplňoval končící programové období Evropských strukturálních fondů.
Podpora Zelená úsporám byl v roce 2009 zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Česká republika získala na tento program finanční prostředky zejména prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snížování emisí skleníkových plynů.

Máte zájem o naše služby? Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..