vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

HYDROIZOLACE

                                                                                                                                                                  

Základy a suterén

                                                                                                                                                                  

Je třeba si uvědomit, že k ochraně suterénů nestačí za všech okolností jen vrstva hydroizolačních materiálů. Množství vody a riziko jejího proniknutí do suterénu, nebo také pod podlahu přízemí v nepodsklepeném objektu, závisí už na výškovém osazení objektu, na tvaru terénu kolem objektu a na odvodnění okolí objektu. Samozřejmě se také projeví propustnost zeminy v okolí objektu a prosákavost úprav na povrchu terénu. Je-li zemina v okolí objektu málo propustná pro vodu, bude povrchová voda pronikat do zásypů kolem suterénu nebo kolem přípojek a hromadit se v nich. To znamená, že podzemní část stavby bude pod vodou, i když se v průběhu výstavby neobjevila podzemní voda ve výkopech. Hydroizolační konstrukce suterénů a hydroizolační konstrukce pod podlahami se nejčastěji vytvářejí z vrstev hydroizolačních materiálů, např. asfaltových pásů nebo plastových fólií.

                                                                                                                                                                  

Co je hydroizolace

                                                                                                                                                                  

Hydroizolace je typem stavební izolace, která zabraňuje průniku vody z exteriéru do konstrukce domu. Nikomu se určitě nelíbí, jestliže se jeho dům při přívalovém dešti ocitne uprostřed jezera špinavé vody. Při současném vývoji klimatu se to stává stále častěji.
Velmi ohrožené jsou domy na nepropustných zeminách v oblastech, kde není zřízena dešťová kanalizace a likvidace srážkových vod probíhá přímo na daném pozemku. Riziko se výrazně zvyšuje v případech, kde je okolní terén nevhodně tvarován nebo dům je do něj nevhodně osazen.
Mezi obvyklé projevy narušené hydroizolace patří vlhnutí spodních partií obvodových stěn ve styku s terénem, plesnivění podlahových krytin u podlaží výškově blízko úrovni terénu, případně suterénu, degradace povrchových úprav spodních partií obvodových stěn ve styku s terénem (tzv. soklů) a další.

               

Zdroj: Encyklopedie vad nemovitostí, 1.díl – hydroizolace, statika, povrchy, DEK a.s. 2015, ISBN 978-80-87215-16-6