vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

OTVOROVÉ VÝPLNĚ

                                                                                                                                                                  

Funkce okna

                                                                                                                                                                  

Málokdo si uvědomí, jak problematické může být vybrat správné okno. Příprava na nová okna se rozhodně nesmí podcenit. Je třeba zeptat se sám sebe, kolika požadavkům musí vyhovovat a nízká cena by rozhodně neměla být klíčovým faktorem. Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik funkcí musí takové okno splňovat? Vizuální spojení s okolím, osvětlení místnosti denním světlem, přirozené větrání, komunikační spojení (při požáru, balkón, dveře), tepelná ochrana, zvuková ochrana, ochrana proti povětrnostním vlivům. 

Kromě těchto základních požadavků plní okna ještě neméně důležitou funkci psychologického významu- přístupu denního světla do vnitřního prostoru, která je základní podmínkou pohody vnitřního prostředí. Střídání světla a tmy, počasí, oslunění, zastínění, ale především vizuální kontakt s okolním prostředím a tím spojený dostatečný výhled okny. Za nedostatek lze považovat omezený výhled způsobený buď další blízkou zástavbou, nebo nevhodným umístěním okna. Dobré okno musí být těsné proti průvanu, musí být vodotěsné proti hnanému dešti, odolné proti prostupu hluku a tepla, musí se lehce otevírat a zavírat a rovněž tak čistit. 

Hlavní cíle konstruktérů a výrobců oken jsou zejména zlepšování konstrukce oken zároveň při snižování jejich ceny, při zajištění požadované spárové neprůvzdušnosti, odolnosti proti hnanému dešti, dlouhé životnosti, snadné a jednoduché obsluhy jakož i nenáročné údržby.