vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

STAVEBNĚ TECHNICKÁ OBLAST

 • stanovení optimálního rozsahu oprav
 • zajištění a kontrolu Průkazu energetické náročnosti budovy ve vztahu k dotacím a povinnostem vyplývajících z českých právních předpisů,
 • zajištění a kontrolu Energetického auditu ve vztahu k dotacím, pokud je to nezbytné,
 • zajištění a kontrolu projektové dokumentace tak, aby splňovala podmínky dotačních programů, podmínky pro získání příslušného stavebního povolení a způsobilá pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,
 • pomoc se zajištěním stavebního povolení nebo ohlášení stavebních prací,
 • zajištění kvalitního a odborného technického dozoru,
 • zajištění koordinátora bezpečnosti práce, pokud je to nezbytné
 • zpracování smlouvy o dílo ve vztahu k aktuálním dotačním titulům a povinnostem vyplývajícím z českých právních předpisů,
 • kontrola technologických postupů tak, aby na sebe správně navazovaly,
 • zajištění kolaudace a řádného předání díla,
 • řešení případných právních a technických postupů v průběhu realizace stavby a běhu záruční doby,

EKONOMICKÁ OBLAST

 • sestavení optimálního finančního plánu,
 • pomoc s výběrovým řízením na komerční banku či stavební spořitelnu,
 • pomoc s volbou dotačního programu,
 • zpracování veškerých podkladů pro získání úvěru a podání žádosti o úvěr,
 • zpracování veškerých podkladů pro získání dotačního titulu a podání žádosti o dotační titul

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • sestavení správného postupu revitalizace bytového domu (krok za krokem),
 • tvorba organizačního týmu (někdo na domě, kdo bude poskytovat a připravovat potřebné materiály),
 • pomoc při svolávání a vedení shromáždění/ členské schůze ve vztahu k revitalizaci bytového domu a dotačním programům (vysvětlení jak bude celá akce probíhat, co všechno jim to přinese, odpovědi na dotazy, apod.),
 • minimalizace rizik celé akce,
 • určení odpovědnosti za celou akci,
 • administrativa celé akce (po jejím ukončení budou veškeré podklady a dokumentace předány na dům),
 • kontrola všech smluvních dokumentů z hlediska právní a věcné správnosti,
 • organizace, řízení a vyhodnocení všech výběrových řízení v průběhu akce