vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

                                                                                                                                                          

Vlivy působící na konstrukci

                                                                                                                                                         

Balkony, lodžie a terasy jsou doplňující a architektonicky důležitou součástí bytových domů. Vzhledem k tomu, že jsou téměř nepřetržitě vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, objevují se na nich postupem času funkční chyby a poruchy. Nejčastějšími poruchami jsou poruchy hydroizolace, koroze zábradlí a oplechování a v neposlední řadě i poruchy statické funkce nosných konstrukcí způsobené vlivem dešťové vody zatékající nebo prosakující přes porušenou nebo chybějící hydroizolační vrstvu. 

                                                                                                                                                          

Balkon

                                                                                                                                                          

Balkon je horizontální nosná plošná konstrukce vystupující před líc obvodového pláště budovy, opatřená zábradlím, která je přístupná z interiéru budovy. 

 

                                                                                                                                                          

Lodžie

                                                                                                                                                          

Lodžie je chráněný prostor otevřený zepředu, případně i ze strany, nevystupující před líc budovy jako balkon, ale zasunutý dovnitř. Podle polohy lodžií vzhledem k obvodovému zdivu rozlišujeme tři typy lodžií: 1) zapuštěná lodžie, 2) Polozapuštěná lodžie, 3) předsazená lodžie

 

         Zapuštěná lodžie                                Polozapuštěná lodžie                              Předsazená lodžie

                  

 

 

Založení lodžie na konzolonohy   Založení lodžie na konzoly    Založení lodžie na konzolostěny   

                         

 

         Obdélníková lodžie                         Zalomené lodžie