vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

                                                                                                                                                          

Druhy omítek

                                                                                                                                                          

Druhy omítek používaných jako finální vrstva ETICS. Úkolem omítky je chránit fasádu před atmosférickými vlivy, zajišťovat trvanlivost ETICS a svou strukturou a barvou vytvářet pěkný vzhled budovy. Na fasádách ETICS se převážně používají difuzně otevřené tenkovrstvé omítky, které jsou strukturované. Struktura omítky je docílena skladbou kameniva v rozsahu od 0,5 do 3 mm velikosti zrna. Faktor difúzního odporu se pohybuje v rozmezí od 20-120, součinitel tepelné vodivosti bývá okolo 0,7 W/(m2.K). Součinitel tepelné vodivosti však není parametr, který by byl při použití ETICS výrazněji sledován. Do omítky se nesmí přidávat žádné přísady, pokud to technologický předpis výrobce přímo nepředpisuje. Na finální kvalitu má výrazný vliv tepllota, při které se omítka provádí. Pokud klesne teplota pod 5°C (u některých výrobců pod 8°C) neměla by být omítka realizována.

                                                                                                                                                          

Akrylátové omítky

                                                                                                                                                          

Akrylátové omítky jsou pravděpodobně nejpoužívanějším a nejrozšířenějším druhem tenkovrstvých omítek používaných jako finální vrstva ETICS. Pojivem je v tomto případě akrylátová, popř. styren- akrylátová disperze. Mezi další případy patří jemná plniva a voda. Tato směs obaluje drobné kamenivo, které vytváří typickou strukturu omítky. Mezi hlavní výhody této omítky patří poměrně vysoká pružnost, vodopropustnost, faktor difuzního odporu se pohybuje mezi 30-75, někteří výrobci uvádějí dokonce rozmezí 120-150, což je poměrně vysoké číslo. 

                                                                                                                                                          

Silikátové omítky

                                                                                                                                                          

Svým složením se velmi podobají akrylátovým omítkám, podstatný rozdíl je ale v pojivu. Zde se používá draselné sklo. Působením vzdušného oxidu uhličitého a vysycháním se vylučuje gel oxidu křemičitého, který je příčinou samovolného tuhnutí omítkové směsi. Doplňkovým pojivem bývá akrylátová disperze. Charakteristická je pro tento typ omítky vodoodpudivost, odolnost vůči znečištění a mikroorganismům a velmi dobrá paropropustnost. Dále je pro ně typické, že při zrání vytváří přirozený potah, který může vytvořit na povrchu bílý květ, ten by měl však časem zmizet. Na výztužné vrstvě ETICS se nesmí objevit sádrové vysprávky, silikátová omítka s nimi reaguje za vzniku bílých skvrn. Faktor difúzního odporu se pohybuje v rozmezí 40-60.

                                                                                                                                                          

Silikonové omítky

                                                                                                                                                          

Jako pojivo je používána silikonová pryskyřice. Právě silikonová pryskyřice zajišťuje hydrofobní účinky. Výrobci tohoto typu omítky rádi v prodejních materiálech označují tuto omítku jako samočistící. Mezi další přísady patří minerální plniva, pigmenty, voda. Faktor difúzního odporu se pohybuje v rozmezí 60-80. Mezi její hlavní výhody patří menší náročnost na zpracování.